VSM G008 Lindhøjgaard

M. Mikkelsen & M.R. Beck
Efter dybdepløjning af et areal på matr. 4a Agerskov, blev der i foråret 2001 foretaget registrering og foreløbige undersøgelser af følgende anlæg: 4 gruber fra sen y. stenalder og/eller æ. bronzealder, 1 grube fra y. bronzealder, 4 grave fra æ. romersk jernalder samt dele af et usædvanligt grøftanlæg fra sen y. romersk eller snarere æ. germansk jernalder. NB: Se særskilt beretning for udgravning af gravplads fra sen romersk og evt. tidlig germansk jernalder (130804-105).
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.