HEM 2697 Skovby_Beretning

H. Rostholm & P. Birkedahl
Herning Museum foretog i perioden 5. – 11. november 1985 undersøgelser på området i forbindelse med naturgasledningen Skovby – Herning. Ved forudgående rekognoscering fremkom 3 skår og 1 knusesten. Herning Museum lavede en prøvegrøft over en 204meter lang strækning og der afgravedes i alt 333m2. Der fandtes i afgravningen en 1,1meter dyb brønd med en lerkande fra sen middelalder. På markoverfladen fandtes et fragment af en flintøkse fra yngre stenalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.