HEM 3976 Hammerum Sydøst Beretning

Martin Winther Olesen, Hans Rostholm, H. Rostholm & Astrid Skou Hansen
Beretning om forundersøgelser i årene 2003, 2004 og 2007 foretaget af Herning Museum. Herved afgravedes i alt ca. 9224m2, men på grund af kraftig anlæggelsesaktivitet fremkom der efter 2003 ikke særlige yderligere fund. Der er derfor kun registreret 4 gruber og en kogegrube, der er dateret til tidlig førromersk jernalder ud fra fund af skårlag.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.