MKH 1735 Møsvrå - Beretning

Lisbeth Christensen
Beretning over arkæologisk undersøgelse af 500+4225 m2 forud for grusindvinding ved Møsvrå. Ved undersøgelsen blev der udgravet et grubekompleks fra tiden før Kristi fødsel (ældre førromersk jernalder)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.