HEM 3847 Grarup_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum har undersøgt et 50.000 m² stort område i forbindelse med etableringen af en transformatorstation. På en højning i den nordlige del af området frem kom tre grave fra enkeltgravskultur, antageligt stammende fra overpløjede gravhøje og i den sydvestligste del fremkom et antal kogestensgruber samt enkelte stolpehuller. Den nordligste af gravene er muligvis identisk med sb. 138.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.