HAM4206_Himmark_Beretning

Gunvor Christiansen
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2003. Her blev udgravet syv treskibede langhuse. Et af pladsens gårdsanlæg kunne følges i tre faser.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.