HAM4231_Kongevej_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2003 i forbindelse med en fabriksudstykning. Der blev afdækket et areal på ca. 1000 kvm. Indenfor dette område blev der optaget 7 uner. Ud fra gravgaverne kan urnegravpladsen dateres til ca. 0 - 100 e. Kr.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.