Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Aggersborg Kirke 1976

Else Roesdahl
På bakken, hvor kirken nu står, blev jorden oprindeligt dyrket med ard vest for og op mod en skelgrøft, der løber på tværs af kirkeskibet. Hele området er derefter dækket af et sandflugtslag, der når op til en halv meters tykkelse, men skelgrøften eller - linien må være holdt ved lige. Øst for denne er begravelser fra den senere halvdel af 1000-årene i henhold til C14 dateringer. Flere af gravene, der også forefindes i koret,...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.