Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vrå Kirke oktober 2010

Heidi Maria Møller Nielsen
I forbindelse med en større renovering af kirkens indre blotlagdes i skibets vestlige del en grube med knoglerester fra mindst fire individer. Disse har efter alt at dømme været begravet i skibets midterakse men er blevet opgravet og atter nedkulet ved etablering af en muret varmekanal i nyere tid. Endvidere foretoges undersøgelser med henblik på planlægning af det videre arkæologiske arbejde under renoveringen
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.