VSM F983 Lynderup Beretning

, &
Beretning for udgravning af: 1. Ardspor Yngre stenalder? 2. Kulturlag (K70) Enkeltgravskultur(?) og/eller (primært) senneolitikum/ældre bronzealder 3. Mange ild-/kogegruber Bronzealder og evt. y. stenalder 4. 2 urnebrandgrave Yngre bronzealder 2 mulige brandgrave Yngre bronzealder og/eller tidlig førromersk jernalder?
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.