FHM4509_samlet beretning

Poul Nissen
Forud for anlæggelsen af Motorvejen Søften-Skødstrup blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse af et mindre mosehul ca. 1½ km øst for Lystrup. Ved udgravningen blev der gjort spredte fund af flintaffald, samt enkelte skår der formodentlig skal dateres til sen neolitikum eller tidlig ældre bronzealder, samt fra sen førromersk jernalder, dvs. århundrederne lige før Kristi fødsel. Aktivitetssporene fra stenalderen viser sig som spredte fund af flintafslag og enkelte redskaber, samt nogle få skår. De fleste...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.