Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Jetsmark Kirke 2015

Hans Mikkelsen
I forbindelse med etablering af gulvvarme i skibets 1. fag registreredes store del af et teglgulv af munkesten, udlagt i sildebensmønster og i rektangler. På teglgulvet lå et byggelag og under teglgulvet lå flere rester af gulve af ler. I de to prøvehuller i den søndre del af gulvet fremkom også rester af lergulve, og i prøvehullet ved nordre fundament registreredes – antagelig – undergrund. Der ses overraskende tykke kulturlag under kirkens nuværende teglgulv. Den...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.