Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af MLF00407 Vindmøller Søllestedgård

Stine Jæger Hoff & Brit Andresen
Forud for anlæggelsen af en vindmøllepark nord for Søllestedgård foretog Museum Lolland-Falster i februar-marts 2014 en arkæologisk forundersøgelse af det ca. 17.500 m2 store areal. Forundersøgelsen afslørede tilstedeværelsen af bebyggelsesspor i form af kogestensgruber, affaldsgruber og stolpehuller. Af konstruktioner blev der registreret en mulig delvist bevaret hegnslade, som formodes at afgrænse yderligere konstruktioner beliggende uden for det undersøgte areal sydøst herfor. Der er formodentlig tale om en samlet bebyggelse dateret til ældre jernalder/ældre romersk jernalder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.