FHM4095_samlet beretning

P. Nissen
Forud for anlæggelsen af motorvejen Søften-Skødstrup, blev der foretaget en arkæologisk undersøgelse sydøst for Lystrup. Lokaliteten ligger på en nord-nordvest vendt skråning i et terræn præget af lave bakker og lavninger mellem Lystrup Enge mod syd og de høje moræne bakker mod nord (fig. 1&2). Ved denne undersøgelse blev der fundet 29 større og mindre gruber samt nogle få stolpehuller. Gruberne dateres ud fra keramikken til tidlig førromersk jernalder, en enkelt kan dog dateres til...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.