VSM G442 Krogen Aidt Beretningen

M. Mikkelsen & N.J. Geertz
Undersøgelsen omfattede: - En træbygget konstruktion, der er tolket som resterne af en trækirketomt, beliggende godt 70 m fra den romanske kirke. Denne trækirke kan dateres til et sted mel-lem 1050-1150 e. Kr. Undersøgelsen afdækkede også mulige bebyggelsesspor fra tidlig/højmiddelalder i form af tre formodede enskibede huse med lige langvægge og jordgravede vægstolper. Disse tre huse kan bredt, ud fra fraværet af tegl, dateres til at være opført før 1330 e. Kr. Der blev også...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.