FHM4810 Mariendal, Skejby

H. Skousen
I forbindelse med Vejdirektoratets fortsatte anlægsarbejde på motorvejen mellem Søften-Skødstrup er der i perioden 20/2-10/3 2008 gennemført forundersøgelser på Etape 7210, Søften-Skejby, omr. 2. Der er tale om genoptagede forundersøgelser indledt i efteråret 2007 af stud.mag. Michael Vinter fremlagt i særskilt rapport. Alt i alt dækker omr. 2 et areal på ca. 25 ha. Forundersøgelserne indledtes ved Mariendal nord for Søftenvej på matr. 7a, Skejby, op til Randersvej, hvorefter gravningen fortsattes syd for Søftenvej på...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.