HEM 3130 Næstholt_Beretning

H. Rostholm
Herning Museum foretog i perioden 23. oktober til 14. november 1991 undersøgelser på område for dybdepløjning af læhegn. Her konstateredes kanten af en ikke-registreret høj på ca. 21meter i diameter. Uden for hegnet fandtes en grav, som viste sig ved et næsten sammenhængende, 195x80cm stort lag af trækul. Under trækulslagets midterste del, på den oprindelige overflade, lå 32 ravperler og ravhængesmykker fra enkeltgravskulturen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.