Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Vester Hæsninge Kirke 2014

Henriette Rensbro & Hans Mikkelsen
Afgravning i hele kirken, bortset fra tårnrummet. Alt det fjernede soldes og der blev fundet bl.a. 19 mønter. I koret registreredes en muret grav nord for alteret, hvis nederste del også registreredes. Flere steder langs skibets mure registreredes dele af et teglstensgulv af genanvendte munkesten.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.