HAM 5318 Petersborg - Beretning 2014-15

Anders Hartvig
Beretning over udgravning 2014-2015: I forbindelse med anlæggelse af en ny vej til Bedsted-Lø Grusgrav ved Uge mark blev der arkæologisk undersøgt et område på 11.700 m2. Ved udgravningen blev der undersøgt en flintplet fra maglemosetid (9000-6400 f.Kr.),bebyggelsesspor fra neolitikum (4000-1700 f.Kr.), samt spor af en nedlagt landsby fra ældre middelalder (1050-1300 e.Kr.). Landsbyen kunne følges i to faser, en nordlig og en sydlig. I forbindelse med landsbyen blev der undersøgt otte brønde samt en...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.