HAM 4416 Legbjergvej - Beretning

Mette Nissen
Forud for parcelhusudstykning i Vester Sottrup blev der foretaget arkæologisk forundersøgelse i efteråret 2004. Herved fremkom omfattende arkæologiske spor. I 2005 og 2006 blev der foretaget arkæologisk udgravning af ca. 12.700 m2 inden området kunne bebygges. Ved undersøgelsen fremkom omfattende bebyggelsesspor: 1)Spor efter 8 treskibede langhuse fra ældre jernalder - 500 f.Kr. - 350 e.Kr. 2) Spor efter 13 middelalder- og renæssancehuse, hvis datering spænder fra 1000-1500 e.Kr. 3) Spor efter 34 firstolpeanlæg og to...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.