VSM 09951 Dronning Margrethes Høj Syd Beretning 2012

Lars Agersnap Larsen
I forbindelse med prøvegravning af 7 m bredt og 28 km langt tracé forud for nedgravning af 150 kV kabel blev fundet aktivitetsspor fra mellemneolitisk tragtbægerkultur.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.