HEM 5312 Kirkebakke Øst_Beretning

Museum Midtjylland & Danske Afd. Nationalmuseet
Museum Midtjylland foretog forundersøgelser i perioden 1.-12. september 2014 og i perioden 5.-11. maj 2015 på et 42.120m2 stort område, der af Herning Kommune var udlagt til udstykning til nyt boligområde. Undersøgelsen blev afsluttet i forundersøgelsen og der blev herved afgravet i alt 3044m2. Ved forundersøgelserne blev der udlagt i alt 18 søgegrøfter, samt lavet udvidelser af disse hvor det blev skønnet nødvendigt. Forud for undersøgelsen blev området afsøgt med metaldetektor og herved fremkom flere...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.