FHM4905_samlet beretning

H. Skousen
Prøvegravning af 1,3 ha stort areal forud for byggemodning. Ved prøvegravningen blev der registreret aktivitet fra yngre stenalder, yngre bronzealder og tidlig jernalder i form af kulturpåvirkede lag, affaldsgruber, og en mulig udateret midtsule hustomt. Undersøgelsen er afsluttet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.