MKH1178_Hedelund_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk udgravning i 2004 i forbindelse med byggemodning af et vejforløb nord for Kolding. Feltet dækker et areal på ca. 1300 m². På feltet fremkom der ved siden af en brostenslægning i muldet lerjord også nogle fyldskifter. Disse fyldskifter viste sig for de flestes vedkommende at være stenspor. Der kunne dog påvises tre stolpehuller eller gruber og en kogestensgrube. Der fremkom ikke fund i fyldskifterne. Den oprindelige funktion af de enkeltliggende stolpehuller...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.