Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse i Selsø Kirke 1996-1999

B. Als Hansen
Efter at have været lukket i en årrække på grund af uheldige eftervirkninger af en gasbehandling mod borebiller, har Selsø kirke i årene 1996-99 gennemgået en indvendig restaurering, hvor al løs fyld, der kunne mistænkes for at indeholde rester af giftgasser, måtte fjernes.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.