VSM 09879 Nordre Ringvej 19, Beretning

Katrine Vestergaard
Ved udgravningen af et forinden prøvegravet område blev der undersøgt to mindre felter, i alt ca. 860m2. I det sydlige felt blev der fundet dele af et treskibet huse, og i det nordlige blev der undersøgt to treskibede huse. I alt blev der undersøgt 6 fyldskifter, 15 gruber, 73 stolpehuller og formodet stolpehuller. I flere gruber blev der fundet lerkarskår. På baggrund af huskonstruktioner og lerkarskår forslås en datering af bebyggelsen til bronzealder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.