Nationalmuseets rapport fra arkæologisk undersøgelse på Åstrup kirkegård 2009

Henriette Rensbro & Hans Mikkelsen
I forbindelse med udskiftning af olietank, som ligger i hovedstien fra nordportal ud til Svendborgvej til kirkens våbenhus blev stedet undersøgt i render langs nedgravningskanten. Der blev fundet 5 grave, som ikke kan dateres. Gravenes placering viser, at kirkegården på et tidspunkt har været anderledes indrettet og hovedstien til kirken har ligget et andet sted. Sandsynligvis skal forklaringen på dette findes i landsbyens topografiske udvikling.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.