VHM00344 Lille Nejst

Marlena Haue
I forbindelse med forundersøgelse af tracé til 150 kV kabelanlæg Hvorupgård til Nibstrup (VHM00307) blev der knap 50 meter nordøst for Kraghedevej konstateret en kogestensgrube A001. Der blev hjemtaget en jordprøve (X002), lerkarskår (X003) samt en knusesten (X004) fra gruben, og der er endvidere et løsfundet sideskår (X001). Gruben dateres forsigtigt til ældre jernalder, idet den er beliggende i et registreret agersystem (FF 100119-100) fra ældre jernalder. Endvidere er der i nærområdet flere tidligere registreringer...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.