HAM 4572 og 4573 Gels Å - Beretning

Jørgen Holm
I forbindelse med gensnoningen af Gesl Å fremkom ved afgravningskontrol en ca. 5 meter bred og 1,75 meter bred stenbrolægning, der tolkes som vadested. Anlægget blev ikke fjernet i forbindelse med registreringen, men er bevaret i forbindelse med det nygravede åløb. (Samlet rapport over undersøgelse ved sb 258 og 259 Bevtoft sogn)
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.