HEM 3229 Klinkegård_Beretning

Museum Midtjylland
Herning Museum foretog i perioden 6.-10. marts 1992 undersøgelser på en flad mark ved gården Klinkegård, efter oppløjning af skår i forbindelse med almindelig dyrkning. Der blev udgravet en 60x90cm stor grube der indeholdt 2 lerkar fra perioden omkring år 0. Desuden opsamledes 3 knusesten, 1 flække og en skraber på markoverfladen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.