VHM00345 Kraghedemølle

Marlena Haue
I forbindelse med forundersøgelse af tracé til 150 kV kabelanlæg Hvorupgård til Nibstrup (VHM00307) blev der syd for Kraghedevej registreret et kulturlag fra førromersk jernalder og ældre romersk jernalder. Der fremkom meget daterende keramik (X001-X013, X015-X016, X018-X019) samt én skraber (X014) og ét flintafslag (X017). Denne lokalitet blev udgravet under forundersøgelsesbudgettet. Idet al sagsbehandling er ført under VHM00307, vil alle de administrative data være at finde under VHM00307 Hvorupgård-Nibstrup. Beretningen dækker den arkæologiske undersøgelse af...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.