Nationalmuseets rapport fra arkæologisk besigtigelse i Egens Kirke 1992

B. Als Hansen & Nils Engberg
Trægulvet i stolestaderne var fjernet, og kun nogle få centimeter af den øvre løse fyld skulle afgraves. Prøvegravninger forskellige steder i kirken viste, at arkæologisk værdifulde lag ikke ville blive berørt ved afgravningen. I et lille snit ud for midterste vindue i sydsiden blev der konstateret et gulv- eller byggelag af mørtel oven på stenet undergrundssand. Mørtellagets overflade lå ca. 35 cm under det kommende gulv i stolestaderne svarende til 134 cm under vinduets sålbænk...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.