Beretning for den arkæologiske forundersøgelse af

Katrine Kølle Hansen
Abstract Ved den arkæologiske forundersøgelse forud for anlæggelsen af nyt fælleskøkken på Granitvej 1, Sakskøbing fremkom enkelte jordfaste fortidsminder i form af kogestensgruber og stolpehuller. Der fremkom ingen genstandsfund. I undersøgelsesområdet var råjorden flere steder forstyrret med påfyld af opblandet muld og sand.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.