OBM4937 Grynmøllen_beretning

Maria Lauridsen
Ved prøvegravning af tracé til cykelsti fremkom fem gruber, heraf to kogestensgruber, og et højrygget agersystem med agerrener. Gruberne er formodentlig fra bronze- og/eller jernalder, mens agersystemet er fra middelalder-renæssance.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.