HEM 3585 Munkegård_Beretning 2012

H. Rostholm, Hans Rostholm, Vibeke Juul Pedersen & Martin Winther Olesen
I perioden 29. august til 3. september 2012 har Herning Museum undersøgt et 4.900 m2 stort område ved Munkgårdkvarteret i den sydlige del af Snejbjerg i forbindelse med parcelhusudstykning. Ved undersøgelsen blev der fundet ét langhus, som dateres til tidlig forrømersk jernalder. Endvidere fremkom tre gruber og en del løse stolpehuller, der ikke umiddelbart kunne sættes ind i nogen sammenhæng.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.