HEM 3780 Ravnholt II - Beretning

Hans Rostholm
Herning Museum foretog i perioderne 7.-13. juli og 26.-31. juli 2000 prøvegravning (nr. 55) og mindre udgravning af en hegnsgrøft i Ravnholt på motorvejen Herning-Bording. Hegnsgrøften menes at være et vildtbanehegn fra 1500-tallet.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.