MKH1179_Lykkensborg_Beretning

Frauke Witte
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2004 i forbindelse med byggemodning af vejforløb nord for Kolding. Indenfor det 850 m² store felt blev der udgravet et hus fra ældre jernalder samt en stor grube. Gruben kan tolkes som lertagnings- eller affaldsgrube.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.