MKH 1774-1775 og 1798-1799 Møsvrå Høje - Beretning

Mads Leen Jensen
Samlet rapport (Forundersøgelse og beretning) udgravning 2012 af overpløjet gravhøj sb. 24 (MKH 1798) og overpløjet gravhøj sb. 25 (MKH 1799) pga råstofindvinding. Begge gravhøje var fuldstændig bortpløjede, og blev ikke genfundet. Til gengæld fremkom 11 urner fra en formodet familiegravplads fra førromersk jernalder. Otte af disse urner lå under stenlægninger, tolket som rester af stenrøser over gravene. Derudover blev der lokaliseret to to-skibede huse fra senneolitikum. Nedgravet i et indgangsstolpehul til det ene hus...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.