HEM 2742 Vesterlund_Beretning

H. Norling-Christensen & G.V. Blom
Herning Museum foretog i perioden 14. – 25. januar 1986 undersøgelser af en nedpløjet gravhøj, der var gennemskåret af moderne nedgravninger. Højen har været ca. 12meter i diameter. I midten af højen fandtes en øst-vest orienteret fundtom grav med forkullede træplanker fra en 60cm bred plankekiste. Der blev udtaget prøver af det forkullede træ. Graven var nedgravet i undergrunden med gravbunden mindst 70cm under den gamle overflade. Der var ingen spor efter sekundære brandgrave i...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.