HEM 1512 Fjorddal_Beretning

G.V. Blom
Der blev i 1973 opsamlet skår og flintaffald på jordoverfladen. Herning Museum foretog en udgravning forud for dybdepløjning af marken. Herved fremkom et ildsted og skår fra enkeltgravskulturen samt mindst 1 grav. I 1990 foretoges en udgravning af højen igen forud for dybdepløjning af marken. Midt i højtomten fandtes 2 grave fra enkeltgravskulturen (ca. 2800-2400 f.Kr.). I gravene fandtes en stridsøkse af C-type, 11 ravperler. Ved højfoden mod sydøst et område med et tykt lag...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.