Nationalmuseets rapport fra arkæologisk møde/undersøgelse i Bjerring Kirke 1996

&
Den 3. december 1996 har jeg i kirken haft et møde med Bjerring menighedsråd og arkitekt Poul Brøgger. Det primære formål med mødet var at få den indvendige restaurering genoptaget og undersøge muligheden for at trække de elektriske kabler fra våbenhuset ind i kirken. Foran runestenen blev der foretaget en mindre udgravning for at undersøge stenens tykkelse samt fundamentet under den. Tykkelsen var i kanten ca. 22 cm stigende til formentlig ca. 35 cm under...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.