HEM 4011 Gammelbosig II_Beretning

H. Rostholm & Tinna Møbjerg
Undersøgelse af flintspredning samt lille sænkning med bevaret kulturlag fra maglemosekulturen, dateret på baggrund af mikrolitter og andre diagnostiske redskaber samt teknologiske analyser af flækker.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.