KHM 2515 Mygind Kloakledning

Esben Kannegaard
I forbindelse med etablering af en kloaklinie, NV-SØ gennem punktet, er der registreret forskellige anlægstyper fra Førromersk jernalders Periode I. Herunder et bueformet sortbrændt anlæg langs nordsiden af et vådområde, samt en gruppe tidlige førromerske gruber med et ret pænt inventar, som sammen dokumenterer tidligere ukendt bebyggelse i tiden på stedet. Desuden er sporene efter den sløjfede langhøj sb141010-9 sandsynligvis lokaliserede i undersøgelsen.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.