TAK1581

M.D. Dyhrfjeld-Johnsen & Mads Drevs Dyhrfjeld-Johnsen
Udgravning af i alt 12 huskonstruktioner i form af ni treskibede langhuse og tre fire-stolpekonstruktioner og derudover et enkelte kortere hegnsforløb. Husene er ud fra typologiske kriterier datereret til henholdsvis førromersk jernalder, 3.-6. årh. e.Kr. samt ældre germansk jernalder. I forbindelse med det ene treskibede langhus fremkom en indendørs kælderkonstruktion. Kælderen dateres på baggrund af det keramiske materiale til førromersk jernalder per. I-II.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.