HEM 3347 Messecenter Herning_Beretning

M.W. Olesen, Messecenter Herning & P. Jacobsen
Herning Museum har i perioderne 13.-15. juli 1995 foretaget udgravning af 5 grave fra yngre romersk jernalder. Ved afgravning af en gammel vej langs med Messecentrets Hal J, fremkom 5 grave fra yngre romersk jernalder, ca. 200-400 e.Kr. Jordfæstegravene lå i retningen ca. vest-øst med mellemrum på 1,7 - 3,5 m. Gravene var 150-175 cm lange, 80-120 cm brede og indtil 55 cm dybe. I samme område som gravene fremkom enkelte stolpehuller og en lille...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.