HAM4712_Fårhus_II_Beretning

Pernille Kruse
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2008 af et ca. 2300 m² stort område forud for planlagt erhvervsbyggeri af Åbenrå Kommune. Ved undersøgelsen blev en boplads bestående af et hovedhus og en økonomibygning, samt syv jernudvindingsovne fra yngre romersk jernalder udgravet. På baggrund af husenes typologi og den teknologiske metode valgt i jernudvindigsprocessen er det muligt at sige, at Fårhus II var beboet af angler, altså af mennesker fra det sydslesvigske område.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.