VSM 09122. Prøvegravningsrapport

M. Mikkelsen
Rapport fra prøvegravning, hvor der kun blev fundet ganske få spor efter fortidsminder, hvorfor det berørte areal blev frigivet til anlægsarbejder.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.