Beretning for undersøgelse af skibsvrag

&
Et kraftigt bygget træskibsvrag fundet af sportsdykkerklubben Kon-Tiki er undersøgt med henblik på at fastslå fundets udstrækning, art og alder. De synlige vragdele dækker et område på ca. 15x30m og udgøres af to flade, tæt spantede vragflager samt en række løsrevne dele. Vragflagerne må stamme fra fartøjets sider, og dets bund må således befinde sig et sted i nærheden. Der er udtaget prøver til dendrokronologisk datering, og enkelte genstande uden sikker association med vraget er...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.