TAK1734 Måløv Naturpark

Susan Pallesen
Forud for anlæggelse af en cykelsti gennem Måløv Naturpark foretog Kroppedal Museum en arkæologisk forundersøgelse, hvorved der fremkom enkelte affaldsgruber samt et stolpehul, der ikke kunne dateres nærmere end sandsynlig oldtid.
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.