HAM4732_Bøgegård_Øst_1_Beretning

Mads Leen Jensen & Mette Nissen
Beretning over en arkæologisk undersøgelse i 2009 i forbindelse med anlæggelsen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, bestilt af Vejdirektoratet. Indenfor det 6450 m2 store felt blev der udgravet en gård i to faser fra tiden omkring Kristi fødsel (sen førromersk jernalder til ældre romersk jernalder). Samt en tredje bygning fra sen førromersk jernalder. Indenfor udgravningsfeltet fandtes der også bopladsspor i form af gruber samt et mindre vådområde som var blevet opfyldt med udsmid fra...
This data repository is not currently reporting usage information. For information on how your repository can submit usage information, please see our documentation.